Jakie są przyczyny depresji?

W zasadzie nie można wskazać na jedną przyczynę. Zwykle nawarstwiają się one dając objawy zapaści psychicznej, z której dana osoba nie jest w stanie bez pomocy wyjść. Przyczyną wystąpienia depresji mogą być traumatyczne przeżycia, jakich dana osoba doświadczyła.br> br>Może to być również związane z przebytą ciężką chorobą lub z wiedzą o jej występowaniu. W zasadzie