Charakterystyka biblijnych Er

Era Ojca – naznaczona bestialstwem [chociaż byli i wybrani, byli i prorocy – jak chociażby Król Dawid – ten od Psalmów], to pierwszy etap, kiedy zostało nadane ludziom Prawo [Prawo Boże – i owszem]. Cały cyrk polegał jednak na tym, że zachłyśnięci osobowością i jej możliwościami ludzie nie garnęli się do duchowego rozwoju. A jeżeli